Poznańska Nagroda Literacka - znamy już laureatów!

Poznańska Nagroda Literacka - znamy już laureatów!

  • Data publikacji: 25.05.2018, 22:11

Anna Bikont oraz Szczepan Kopyt zostali laureatami Poznańskiej Nagrody Literackiej. Annie Bikont Kapituła Nagrody przyznała Nagrodę im. Adama Mickiewicza, a Szczepanowi Kopytowi nagrodę Stypendium im. Stanisława Barańczaka.


Dziennikarka i pisarka Anna Bikont otrzymała wyróżnienie za książkę Sendlerowa. W ukryciu (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017), która opowiada o tytułowej Irenie Sendlerowej, jak i o bohaterach „drugiego planu”, którzy również byli zaangażowani w ratowanie dzieci.


Szczepan Kopyt – poeta oraz muzyk – otrzymał wyróżnienie za tomik z a b i c (Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2016)

 

https://www.facebook.com/ckzamek


Poznańska Nagroda Literacka została wręczona po raz czwarty w trakcie poznańskiego Festiwalu Fabuły. Pierwsza edycja miała miejsce w 2015 roku, a impulsem do jej zorganizowania była śmierć znakomitego polskiego poety oraz tłumacza – Stanisława Barańczaka. W trakcie jednego ze spotkań upamiętniających poetę, rektor UAM oraz prezydent miasta Poznań zadeklarowali wolę ufundowania Poznańskiej Nagrody Literackiej, która byłaby przyznawana za całokształt działalności, wybitne zasługi dla polskiej literatury (Nagroda im. Adama Mickiewicza – 60 tys.złotych) oraz pisarzowi na dorobku, który nie ukończył 35. roku życia, a miałby innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej (nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka – 40 tys. złotych).


Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, Piotr Śliwiński, tak tłumaczył inicjatywę Nagrody: - Odejście poety nie powinno równać się odejściu jego poezji, nie powinno być uszczerbkiem dla literatury, lecz na odwrót: oby stało się początkiem jakiejś nowej obecności, wziętej z przeczucia, że życie bez słowa, a tym bardziej życie w słowach zużytych i pozbawionych znaczenia, jest ubogie i niewiele – czy też nie wiadomo ile – warte.


Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Adama Mickiewicza:

- prof. Tadeusz Sławek (2017) – filolog, polonista i anglista, poeta oraz tłumacz poezji. Autor m.in. Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych;
- Erwin kruk (2016) – poeta, dziennikarz, publicysta. Tłumacz m.in. Ernsta Wiecherta, autor tomiku wierszy Nieobecność;
- Zbigniew Kruszyński – prozaik, pisarz. Autor Powrotu Aleksandra oraz Ostatniego raportu.

 

Zdobywcy Stypendium im. Stanisława Barańczaka:

- Małgorzata Lebda (2017) – poetka oraz nauczycielka akademicka. Autorka tomów poetyckich m.in. Granicy lasu;
- Magdalena Kicińska (2016) – reporterka; finalistka stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego. Autorka Pani Stefy – książki o wychowawczyni i pedagog Stefani Wilczyńskiej, współpracownicy Janusza Korczaka;
- Kira Pietrek (2015) – poetka, graficzka. Autorka m.in. Języka korzyści za który otrzymała Nagrodę Poetycką Silesius.