Rozpoczyna się Festiwal Miłosza w Krakowie
http://miloszfestival.pl

Rozpoczyna się Festiwal Miłosza w Krakowie

  • Data publikacji: 06.06.2018, 10:28

Od 7 do 10 czerwca w Krakowie będzie można uczestniczyć w kolejnej – siódmej – edycji Festiwalu Miłosza. Na Festiwal zjadą poeci oraz poetki z całego świata, aby wziąć udział w panelach dyskusyjnych, debatach oraz wspólnym czytaniu wierszy.


Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem roku myśliwego. Tak tłumaczy to dyrektor artystyczny festiwalu, Krzysztof Siwczyk:

Wyjątkowy diariusz (Rok myśliwego) jednego roku z życia dojrzałego poety, który zawiera w sobie aktualny dziś model światoodczucia. Doświadczamy rzeczywistości radykalnie fragmentarycznej. Świat wydaje się uchwytny tylko w chwili bieżącej. Towarzyszy nam przy tym poczucie rosnącego zagrożenia. Próbujemy budować własną tożsamość w bliskim kontakcie z rzeczywistością, która nam nieustannie umyka. Na dobrą sprawę nie wiemy, czy rzeczywistość jest projekcją naszych lęków i wyobrażeń, czy może jednak tkwi w niej twardy rdzeń sensu, który możemy za pomocą literatury odkryć.


Wśród gości będzie można spotkać zarówno polskich twórców – m.in. Urszula Kozioł, Jerzy Jarniewicz, Andrzej Szuba, Joanna Oparek, Ryszard Koziołek, Mikołaj Grynberg - jak i z innych części świata, m.in.: Słowenii (Katja Gorečan), Hiszpanii (Olvido García Valdés), Stanów Zjednoczonych (Jane Hirshfield, Tyehimba Jess, Ron Padgett).


W 1997 i 2000 r. polscy nobliści: Wisława Szymborska oraz Czesław Miłosz organizowali Krakowskie Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu, które były początkami Festiwalu. Został on zorganizowany po raz pierwszy przez Instytut Książki pięć lat po śmierci Czesława Miłosza. Obecnie Festiwal wspólnie tworzą Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundacja Miasto Literatury.


Organizatorzy proponują w programie m.in. spacer literacki szlakiem Czesława Miłosza, kiermasz (na placu św. Marii Magdaleny), warsztaty (przekładowe, historii mówionej, kreatywnego pisania i poezji), spektakl (This is Why We Live w reżyserii Coleen MacPherson), spotkania autorskie, wykład oraz koncert Andrzeja Stasiuka.


W trakcie Festiwalu odbędzie się również gala przyznania Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, która przyznawana jest za książkę poetycką wydaną w języku polskim. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej, a nagrodą statuetka oraz 100 tys. złotych dla autora tomu napisanego w języku polskim. Drugą nagrodą jest 100 tys. złotych. Dzielona jest między autora napisanego tomu w języku obcym oraz jego tłumacza.

 


Więcej informacji oraz program Festiwalu na stronie.