Możliwe zmiany z Konkursie Polskich Nagród Filmowych Orły 2021
YouTube/Magazyn VIVA!

Możliwe zmiany z Konkursie Polskich Nagród Filmowych Orły 2021

  • Data publikacji: 07.01.2021, 19:22

Biuro Polskich Nagród Filmowych Orły opublikowało komunikat obwieszczający możliwe zmiany w formule tegorocznej edycji konkursu, które zostały zaproponowane Polskiej Akademii Filmowej.

 

Polskie Nagrody Filmowe, powszechnie znane jako Orły, to doroczna nagroda przyznawana przez Polską Akademię Filmową w dziedzinie filmu. Pierwsze rozdanie nastąpiło 21 czerwca 1999 roku. Kandydatami do Polskich Nagród Filmowych mogą być wszystkie polskie filmy fabularne (oraz ich twórcy i aktorzy), które były wyświetlane po raz pierwszy w Polsce przez co najmniej tydzień na ogólnodostępnych płatnych pokazach, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Nominacje uzyskują kandydaci, którzy osiągną pięć najlepszych rezultatów w każdej kategorii. Grupę ponad 500 członków Polskiej Akademii Filmowej stanowią profesjonaliści dziewięciu zawodów filmowych, którzy w swoim dorobku mają przynajmniej jeden film fabularny rozpowszechniany w Polsce po 1989 roku.

 

- Ze względu na nadzwyczajną sytuację, która dotknęła w tym roku kina z powodu COVID-19, trwającą także dzisiaj, oraz idące za tym istotne ograniczenie dystrybucji kinowej, która jest podstawowym warunkiem kwalifikacji filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych Orły, podjąłem decyzję o zaproponowaniu Polskiej Akademii Filmowej następujących rozwiązań dotyczących przeprowadzenia konkursu Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 2021 - informuje w komunikacie prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński

 

Zmiany mają obejmować między innymi przedłużenie okresu kwalifikowania filmów oraz seriali, który rozpoczął się 01.01.2020, do końca lutego, tj. 28.02.2021, czy wyjątkowe dopuszczenie do Konkursu filmów powyżej 70 minut, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce, w okresie zamknięcia kin w Polsce, tj. od 12 marca do 6 czerwca br. i od 7 listopada br. aż do otwarcia kin.

 

W przypadku kategorii Najlepszy Film Dokumentalny oraz Najlepszy Filmowy Serial Fabularny, spełnieniem warunku zakwalifikowania się do konkursu, oprócz premiery w stacji telewizyjnej, będzie również premiera na platformach VOD dostępnych w Polsce, w zależności co nastąpiło pierwsze. Ze względu na wyjątkowe poszerzenie sposobu kwalifikowania filmów i związaną z tym trudność zebrania pełnej informacji, odpowiedzialność za poinformowanie organizatorów Konkursu Polskie Nagrody Filmowe Orły 2021 o spełnieniu warunku kwalifikacji przez film spoczywać będzie także na producencie filmu.

 

W przypadkach wymagających interpretacji decyzję o zakwalifikowaniu podejmować będzie, zgodnie z Regulaminem Polskich Nagród Filmowych Orły, Niezależna Fundacja Filmowa, kierując się dobrem polskiej sztuki filmowej i jej twórców. Po ostatecznym potwierdzeniu przyjęcia tych uregulowań, jak zawsze w głosowaniu przez Polską Akademię Filmową, ogłoszony zostanie zaktualizowany harmonogram Polskich Nagród Filmowych Orły 2021.

Źródło: pnf.pl