Digitalizacja dziedzictwa przemysłowej Łodzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manufaktura_(%C5%81%C3%B3d%C5%BA)#/media/Plik:Manufaktura_-odrestaurowany_budynek.jpg

Digitalizacja dziedzictwa przemysłowej Łodzi

  • Dodał: Marta Wolf
  • Data publikacji: 11.01.2021, 16:29

Muzeum Miasta Łodzi digitalizuje i upowszechnia swoje zbiory w internecie. Wybrano sto pięćdziesiąt różnych przedmiotów, które poddano digitalizacji 2D i 3D. Wspólnym mianownikiem wirtualnych eksponatów jest łódzka Wystawa Rzemieślniczo - Przemysłowa z 1912 roku. 

 

Jednocześnie projekt będzie stanowił dopełnienie nowej, stałej wystawy w głównej siedzibie Muzeum Miasta Łodzi: Łódź w Europie. Europa w Łodzi. Ziemia obiecana wczoraj i dziś”. Ekspozycja przedstawia dzieje miasta, które rozwijało się w spektakularnym tempie. W wieku XIX to najbardziej rozrastająca się przemysłowa aglomeracja miejska na ziemiach polskich. Przemysłowy charakter wpływał przez długie lata na formowanie się zabudowy. Łódź fascynowała rozmachem i szansą zrobienia błyskawicznej kariery. Wpływ na to miało wiele czynników, m.in. polityka centralna, korzystne położenie geograficzne czy dostęp do taniej siły roboczej. Na wystawie dzieje miasta podzielone są na cztery obszary tematyczne - Ludzie, Metropolie, Postęp i Sukces. Mowa jest o największych fabrykantach, bez których te cztery obszary nie mogłyby istnieć. Dzięki nim możemy podziwiać ceglaną architekturę obiektów fabrycznych oraz pałace - materialne świadectwa sukcesu lodzermenscha”. Na przykładzie działalności firm założonych przez największych przemysłowców zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia związane z ich działalnością.

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (program „Kultura cyfrowa”) oraz Miasta Łodzi.