Pomoc psychologiczna dla artystów i pracowników teatru w kryzysie pandemii
https://www.facebook.com/instytutteatralny/photos/a.172165066165994/3610384659010667/

Pomoc psychologiczna dla artystów i pracowników teatru w kryzysie pandemii

  • Dodał: Katarzyna Tapek
  • Data publikacji: 12.01.2021, 13:31

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, dzięki przedstawicielom związków i stowarzyszeń zawodowych Zespołu Eksperckiego, uruchomił program bezpłatnej, interwencyjnej pomocy psychologicznej dla artystów, pracowników i współpracowników teatrów mierzących się ze skutkami pandemii. Psycholodzy i terapeuci zaproszeni do współpracy będą świadczyć pomoc w formule online, a osoby potrzebujące wsparcia mogą wysyłać swoje zgłoszenia do 18 stycznia na specjalny adres mailowy instytutu.

 

Zespół Ekspercki przy Instytucie Teatralnym wielokrotnie sugerował o trudnej sytuacji i potrzebie wsparcia ludzi ze środowiska artystycznego. Przedstawiciele zawodów twórczych oraz osoby pracujące w tym obszarze są jedną z grup wymagających szczególnej troski. Niejednokrotnie przewijała się w środkach masowego przekazu informacja o trudnej sytuacji ludzi ze świata kultury i pomimo że pojawiają się liczne możliwości wystawiania spektakli online, wsparcie finansowe, to badania podejmujące temat wpływu trwającej pandemii na zdrowie psychiczne, wykazały, że aktualna sytuacja, zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, lęku oraz depresji. Przynależność do danej grupy zawodowej, która w dzisiejszych czasach przez sytuację w kraju i na świecie została zepchnięta do niepotrzebnej, zbędnej i aroganckiej, ma duży wpływ na wystąpienie tych zaburzeń.

 

Osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w teatrach od marca ubiegłego roku narażone są na ogromny stres, związany ze zmianą trybu pracy lub jej brakiem. Artyści zaangażowani w przedsięwzięcia jako freelancerzy często borykają się, oprócz utracenia wszelkich dotychczasowych zleceń, z utrudnionym dostępem do opieki socjalnej. Brak jasnych perspektyw zawodowych w najbliższej przyszłości może powodować chroniczny lęk o siebie i swoich bliskich. 

 

Pomoc psychologiczna w ramach przygotowanego programu jest bezpłatna i udzielana online. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej instytutu oraz na profilu facebookowym. Każda osoba, która zgłosi chęć udziału i zostanie objęta wsparciem, może wziąć udział maksymalnie w trzech sesjach z psychologiem. To wyjątkowo szlachetny ukłon w stronę artystów, którzy w tych trudnych czasach, z nikłą perspektywą na polepszenie się sytuacji, mogą poczuć się zaopiekowani. Takie inicjatywy uświadamiają społecznie, że artysta czy twórca to też pełnoprawny i pełnoetatowy zawód, a każdy z tych ludzi potrzebuje pracy, która może zapewnić warunki do godnego życia. Większość z tych ludzi poświęciła całe życie, aby móc swoim talentem, wrażliwością, ciężką pracą i kreatywnością dzielić się z widzami. 

 

Zapraszamy osoby potrzebujące rozmowy, wsparcia psychologicznego, do skorzystania z Programu. Konsultacje gwarantują poufność. Pragniemy, by inicjatywa ta pomogła pracownikom teatrów i artystom w okresie oczekiwania na powrót do normalności zawodowej – mówi psycholożka Monika Klonowska, jedna z osób zaproszonych do współtworzenia programu wsparcia.

 

Pomocy psychologicznej, udzielać będą:
- Cezary Jacek Jaszkowski - psychoterapeuta
- Monika Klonowska - magister psychologii, konsultantka, mediatorka
- dr Agnieszka Rosińska - psycholog kliniczna, psycholog zdrowia, psychoterapeutka
- Anna Szapert - doktorantka na Uniwersytecie SWPS, terapeutka, trenerka, edukatorka

 

Źródło: instytut-teatralny.pl