Powstanie najbardziej wysunięte na północ muzeum sztuki współczesnej
Ninaras/ Wikimedia Commons

Powstanie najbardziej wysunięte na północ muzeum sztuki współczesnej

  • Data publikacji: 23.07.2021, 12:25

Zbudowany w latach 30. XX wieku, siłą więźniów syberyjskich łagrów, Norylsk jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ miast na świecie. Dzięki obfitości złóż naturalnych mieści się tam największy na świecie zakład wytopu metali ciężkich Norilsk Nickel.

 

To właśnie ten zakład, w porozumieniu z władzami miasta, zamierza sfinansować tzw. AMMA (Arctic Museum of Modern Art), które ma zostać ukończone w 2025 roku i zajmować powierzchnię 8500 m kw., w budynku po dawnym centrum handlowym. Muzeum jest częścią większego projektu, realizowanego w ramach transformacji kulturowej i społecznej miasta, które do tej pory często określano jako najbardziej przygnębiające miejsce do życia na świecie.

 

W ogromnym stopniu przyczynił się do tego Norilsk Nickel, emitując rocznie miliony ton dwutlenku siarki, zanieczyszczając powietrze oraz wodę. Działania na rzecz kultury miasta mają więc posłużyć poprawie wizerunku kombinatu. Zakład zainwestował 150 miliardów rubli (ok. 8 miliardów zł) w ogólnomiejski projekt rozwoju, z czego trzy miliardy rubli (ok. 160 mln zł) przeznaczono na AMMA i 1,1 miliarda rubli (ok. 60 mln zł.) na MAMA – Muzeum Miejskie, które z kolei ma powstać w 2026 roku. Planowane jest również odnowienie istniejących już w mieście muzeów.

 

Zaprojektowane przez rosyjskiego architekta, Ilyję Mukoseya, AMMA ma wystawiać zarówno artystów rosyjskich, jak i zagranicznych, natomiast jego działalność ma skupiać się na tematach arktycznych. Obecnie na wjazd do miasta zagraniczni goście potrzebują specjalnego pozwolenia. Dyrektorka organu zarządzającego AMMA, Natalia Fedianina, ma jednak nadzieję, że tak kolosalna inwestycja spowoduje, iż miasto docelowo zostanie otwarte dla turystów spoza Rosji.

Źródło: The Art Newspaper