Solarpunkowy Konkurs Fikcji Klimatycznej
Astral-Requin/www.deviantart.com

Solarpunkowy Konkurs Fikcji Klimatycznej

  • Dodał: Paulina Klimek
  • Data publikacji: 06.06.2022, 20:20

Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza do udziału w Solarpunkowym Konkursie Fikcji Klimatycznej. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas tegorocznej edycji Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa. 

 

Tegoroczna edycja Festiwalu Bomba Megabitowa poświęcona będzie klimatowi, dlatego konkurs oparty jest właśnie na kryzysie klimatycznym i wyobrażeniu przyszłości. Ma on skłonić nie tylko do refleksji nad samym problemem, ale także zachęcić do wyobrażania sobie przyszłości, w której przystosujemy się do zmieniającego się świata i będziemy funkcjonować na nowych, lepszych zasadach. 

 

Organizatorzy zachęcają do pozytywnego myślenia, do prób powstrzymania dalszego rozwoju katastrofy i spojrzenia na nie, jak na szansę. Celem konkursu ma być także zachęcenie do poszukiwania wiedzy na temat rzeczywistości, do wnikliwej analizy i dostrzegania konsekwencji zmian. Celem jest również propagowanie czytelnictwa, zachęcenie do tworzenia i rozwoju. 

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także młodych dorosłych do 27. roku życia. Jego przedmiotem ma być praca literacka - opowiadanie, pamiętnik, dziennik, utwór sceniczny, jednoaktówka i podobne - napisana w konwencji science fiction lub fikcyjnego reportażu, przedstawiająca futurystyczną wizję dotyczącą klimatu. Objętość nie może przekroczyć 9 tysięcy znaków ze spacjami, a termin nadsyłania prac mija 24 lipca 2022 roku. Prace należy przesyłać na adres solarpunk@kbf.krakow.pl. 

 

Jury oceniające prace będzie zwracać szczególną uwagę na zakorzenienie wizji przyszłości w rzeczywistości, sygnalizowanie w utworze potrzeby zmiany społecznej i działań kolektywnych, zamiast uciekania się do działań indywidualnych, spójność świata przedstawionego, atrakcyjność fabularną, technikę literacką oraz prezentowaną w pracy pozytywną wizję przyszłości.

 

Na laureatów czekają nagrody pieniężne: za pierwsze miejsce 1500 zł, za drugie 1000 zł, a za trzecie 500 zł. Ponadto wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa oraz Solarpunkowego Konkursu Fikcji Klimatycznej. 

 

Źródło: Miasto Literatury
Paulina Klimek – Poinformowani.pl

Paulina Klimek

Studentka Zarządzania mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Blogerka i pasjonatka literatury. W wolnych chwilach fotograf turniejów piłkarskich. Z zamiłowaniem do chodzenia po górach. Kontakt: klimek.paulina02@gmail.com