Eurowizja 2023: TVP nie ujawni wyników głosowania w polskich preselekcjach
Eurovision Song Contest

Eurowizja 2023: TVP nie ujawni wyników głosowania w polskich preselekcjach

  • Dodał: Karol Truszkowski
  • Data publikacji: 15.05.2023, 21:29

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji już za nami, ale nadal nie opadają emocje związane z polskimi preselekcjami do tej imprezy. Wszyscy chcieliby poznać wyniki głosowania, na podstawie których do Liverpoolu wysłano Blankę, a nie Janna - faworyta widzów. Werdykt wywołał kontrowersje nie tylko w Polsce, ale też za granicą, a powodem były m.in. powiązania piosenkarki z jury preselekcji.

 

Dziennik Gazeta Prawna podaje, że adwokat Paweł Janas postanowił zapytać TVP o kwestie dotyczące liczby punktów przyznanych przez każdego członka jury oraz liczby wiadomości sms oddanych na każdego uczestnika preselekcji. Powołał się przy tym na fakt, że Telewizja Polska jest spółką Skarbu Państwa dysponującą majątkiem publicznym i takie informacje powinny być jawne dla każdego obywatela.

 

TVP, powołując się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedziało, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu m.in. na tajemnicę przedsiębiorcy. Tajemnica przedsiębiorcy utożsamiana jest z tajemnicą przedsiębiorstwo. Ponadto przywołana została ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

 

Blanka z piosenką Solo zajęła w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji 19. miejsce (93 punkty) w finale.

Źródło: AllAboutMusic
Karol Truszkowski – Poinformowani.pl

Karol Truszkowski

Miłośnik geografii, historii XX wieku, ciężkiej muzyki i japońskiej popkultury. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.